to startpage
    kalite Profili
Ana Sayfa Şirket Ürünler Servis Kalite Pencere Tekniği
 
  Yayınlayan
  Veri Emniyeti
  Sorumluluktan Muafiyet

Yayınlar

Yayınlayan:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst


Telefon:

(02526) 29-0

Fax:

(02526) 29-3710
E-Mail:

info@veka.com

Internet:

http://www.veka.de

Yönetim Kurulu Başkanı: Andreas Hartleif
Münster Sulh Mahkemesi, Ticaret Sicil Gazetesi 8282
DE 123995034


Copyright © 2004
Tüm haklar saklıdır

Bu Web Adresi/Sayfa kapsamındaki tüm veriler, telif hakları ile korunmuştur ve hak sahibinin onayı olmaksızın kullanılamaz. Bu sayfaya yönelik linkler sadece başlangıç sayfası üzerinden gerçekleştirilebilir, elde edilen bilgilerin (basın bildirileri ve bunların içinde sunulan veriler/resimler hariç) başka sitelere veya medya araçlarına iletilmesi yasaktır.

İrtibat adresi : info@veka.com
Veri Emniyeti:

Söz konusu bu online-arz çerçevesinde elde edilen ve işlenen tüm veriler Federal Almanya Veri Emniyet Yasası’nın 5. Paragrafı (. § 5 BDSG) gereğince gizli tutulmalıdır. Bu bilgi ve verilerin üçüncü taraflara iletilmesi yasaktır. Veriler, sadece taleplerinizin/sorularınızın işlenmesi için kullanılır. Web sayfamızı ziyaret edenlerin hangi adreslerden (Domain) geldiklerini kaydeder, eğilimleri görebilmek ve istatistikler oluşturmak için bu verileri değerlendiririz. Daha sonra tüm verileri sileriz. Bu sayfa „Cookies“ kullanmaktadır. Bazı alanlarda "Active X Controls" kullanılır. Bu Web sayfası, diğer Web sayfalarına yönelik linkler içerir. Bu sayfanın telif hakkı sahibi veri emniyeti yönetmelikleri veya bu Web sayfalarının içerikleri açısından sorumluluk taşımaz. Veri emniyeti ile ilgili uygulamalarımız hakkından sorularınız veya yorumlarınız olduğu taktirde, lütfen webmaster@fenster-infoline.de adresini kullanarak bizimle irtibata geçin.
Sorumluluktan Muafiyet:

Yazarlar, hizmete sunulan bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan, eksiksizliğinden veya kalitesinden sorumlu değildirler. Sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan veya hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından doğan maddi veya manevi türdeki zararlar için, eğer yazara karşı kanıtlanabilir bir kasıt veya kaba ihmal suçu yoksa, esas itibariyle yazarlardan tazminat taleplerinde bulunulamaz. Şayet yazarların sorumluluk kapsamı dışında olan linklere doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirilmişse, yazarlar sadece içeriklerini bildikleri ve yasalara aykırı içeriklerin kullanımını teknik olarak engelleyebilecek durumda ve halde olduklarında sorumlu tutulabilirler. Bunun ötesindeki içerikler ve özellikle de bu türde sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan zararlar için, linkler vasıtasıyla ilgili yayına yönlendiren taraf değil, sadece bu sayfanın sunucusu sorumluluk taşır.
Söz konusu sorumluluk muafiyeti, bu sayfaya ilişkin internet arzının bir parçası olarak esas alınmalıdır. Bu metnin bazı kısımları veya formülasyonları geçerli yasal duruma tekabül etmiyorsa, artık tekabül etmiyorsa veya tamamiyle tekabül etmiyorsa, dokümandaki diğer kısımların geçerliliği içerikleri ve geçerlilikleri açısından baki kalır.

 

  bu sayfayı yazdır
  sayfanın başına dön
  geri